De inontvangstneming van de Zending door de Ontvanger zonder een live streaming gratis sex schriftelijke aantekening omtrent de schade op het ontvangstbewijs geldt als prima facie bewijs dat de Zending in goede staat werd afgeleverd.
Het feit dat FedEx (hetzij onachtzaam, met opzet of anders) een Zending ten vervoer aanvaardt welke een hogere aangegeven waarde vermeldt dan de toegestane maxima houdt geen verklaring van afstand in van enige bepaling of beperkingen in deze Voorwaarden ten aanzien van een dergelijke Zending.
14.5 Gevaarlijke goederen kunnen niet afgeleid worden naar een adres dat niet het adres van de Ontvanger is dat door de Afzender oorspronkelijk werd opgegeven.
4.6 Indien van toepassing, worden heffingen en belastingen bepaald op basis van de inhoud van de Zendingen.Waar FedEx douane in- en uitklaring voorziet, zal FedEx op verzoek van de Douane, alle gegevens die nodig zijn voor de douane in- en uitklaring, zoals verschaft door de Afzender, aan de Douane overmaken (zie Sectie 26: gegevensbescherming).2 De Afzender is er toe gehouden.De regelgeving over gevaarlijke goederen verplicht dat iedere Afzender de gevaarlijke goederen training heeft gevolgd voor het versturen van Zendingen door FedEx of door enig andere koerier.Transittijden die vermeld staan in de FedEx Servicegids of elders of die aangeboden worden door de Klantenservice zonder vermelding van de vijf hierboven vermelde inlichtingen, zijn slechts een raming en vormen geen Toegezegde Aflevertijd.Indien de Ontvanger nalaat de vereiste informatie of documenten te verschaffen en de nationale wetgeving aan de Afzender toelaat deze te verschaffen, kan FedEx proberen de Afzender hiervan in kennis te stellen.
Dollars te kopen in de betrokken valuta.
Dollars die niet vrij omrekenbaar zijn, zullen worden omgerekend.S.


grindr verborgen cam porno />

Bij tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de bepalingen en voorwaarden op enige FedEx (Lucht) Vrachtbrief, manifest, verzendingsetiket of ander vervoerdocument, prevaleren deze Voorwaarden in de mate dat ze niet tegenstrijdig zijn met de dwingende regels met betrekking tot de aansprakelijkheid voor internationaal vervoer voorzien.Onder "FedEx1Day Freight, FedEx Priority Overnight en Fedex Standard Overnight Zendingen" wordt verstaan intra-landelijke Zendingen binnen geselecteerde landen/gebieden in emea waar zowel de Verzender als de Ontvanger zich in hetzelfde land/gebied bevinden.15.2 Indien de Zending niet is afgeleverd na drie (3) pogingen tot bezorging (twee (2) echte eerste keer sex verhalen in geval van een Residentiële Aflevering of nadat deze vijf (5) Werkdagen, vanaf de dag van ontvangst en, indien van toepassing, na Douane-inklaring van een Zending, op het station van.14.8 De FedEx Europe First dienstoptie voor aflevering s morgens vroeg is, indien beschikbaar, onderworpen aan een bijkomende afleveringsvergoeding (de FedEx Europe First Afleveringsvergoeding).9 FedEx kan naar eigen goeddunken weigeren een Zending op te halen of af te leveren, of een andere ophaling.18.2 FedEx verzorgt geen ladingsverzekering noch een all-risk verzekering maar de Afzender kan een extra bedrag betalen voor de Aangegeven Waarde voor Vervoer boven de limieten als genoemd in Paragraaf.1 hierboven.10.1 Alle Colli dienen door de Afzender te worden klaargemaakt en verpakt voor veilig vervoer door de lucht of over de weg uitgaande van de gebruikelijke zorg tijdens de behandeling in een exprestransportomgeving en in overeenstemming met de wetten, regelgeving en regels, met inbegrip van.Kosten in andere deviezen dan.S.Onder Zending wordt verstaan een of meerdere houders, ofwel Colli ofwel vracht, welke vervoerd worden onder én (Lucht) Vrachtbrief.Het geldige FedEx Klantnummer van deze derde dient te worden vermeld in de daarvoor bestemde ruimte van de (Lucht) Vrachtbrief.Bijzonderheden zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Zelfs indien EEN hogere waarde voor vervoer IS aangegeven IS DE aansprakelijkheid VAN fedex voor verlies OF schade AAN DE inhoud VAN DE zending beperkt TOT DE werkelijke waarde VAN DE inhoud VAN DE zending EN fedex IS gerechtigd TE eisen DAT DE waarde wordt.
Slechts én vordering kan met betrekking tot een Zending worden ingesteld.


[L_RANDNUM-10-999]