chat-ruimtes en diepe s

Ongeveer zestig procent van de cliënten heeft naast een lichamelijke handicap ook een verstandelijke handicap.
In de derde deelvraag wordt antwoord gegeven op de vraag wat de socio-demografische achtergronden zijn van mensen met een verstandelijke en lichamelijke handicap.De woonsituatie kan wellicht een iets zeggen over de grootte van het sociale netwerk.De vierde hypothese luidt: (H4) Zwaarder gehandicapten hebben meer behoefte aan inter-persoonlijke communicatie dan licht verstandelijk gehandicapten.Anderzijds zijn sommige variabelen (werksituatie, woonsituatie en soort handicap) anders gecodeerd om deze te gebruiken in regressie analyses.Per hypothese zijn conclusies gegeven en eventueel ondersteund middels uitkomsten van de frequentie-analyses en kwalitatief onderzoek.Deze items staan voor de dimensies entertainment en informatie.Dat maakt het invullen van de enquête makkelijker, omdat de vragen begrijpelijker zijn.Deze motivaties koppelen zij aan de activiteiten die adolescenten gebruiken op internet, namelijk het zoeken van online-informatie is gekoppeld aan informatie motivatie, en en het bezoeken van iemands home-page aan inter-persoonlijke communicatie, het downloaden van software aan entertainment motivatie en het spelen van computerspelletjes aan.Naar verwachting zal iemand zonder een baan in mindere mate in contact kunnen komen met internet door belemmeringen die dat tegengaan, zoals gebrek aan financiële middelen.De R Square wordt bepaald door de sterkte van de relaties van de set van onafhankelijke variabelen met de afhankelijke variabele.Het mag duidelijk zijn dat persoonlijke kenmerken een mediërende invloed lijken te hebben op de relatie tussen het gebruik van en behoefte aan internet en sociale isolatie.
Begeleiders van Jan Pieter Heije houden op drie manieren toezicht op internetgebruik.
Dat is niet vreemd, omdat deze groep slechts een lichte of zelfs geen verstandelijke handicap heeft, waardoor mentale drempels nauwelijks een rol spelen.Het netwerk buiten staan voor de sociale contacten met vrienden en familie.In dit onderzoek wordt met name gesproken over inter-persoonlijke communicatie, zoals ook Kraut, Patterson, Lundmark, Kiesler, Mukopadhyay Scherlis (1998:1019) hebben gebruikt.De onderzoekers Pikoleit en Thomsen (2006) hebben middels een steekproef een studie gedaan naar verstandelijk gehandicapten en hun vrijetijdsbestedingen gekoppeld aan sociodemografische factoren.Het zijn met name de jongere licht verstandelijk gehandicapten die veel op MSN of Hyves zitten en op een interactieve wijze contact houden of maken met anderen via internet.4.3 Nadelige gevolgen van internet Opvallend is dat juist teamleiders en begeleiders van jongere licht verstandelijk gehandicapten aangeven een groot gevaar in internetgebruik te zien.Zij hebben namelijk geen mensen in hun data opgenomen die in sociale isolatie verkeren, bij wie een omgekeerd effect zou kunnen ontstaan (Kraut., 1998: 1029).Jelmer heeft een licht verstandelijke handicap, is zeventien jaar, vrij introvert en maakt weinig sociaal contact.Ten tweede lopen mensen met een handicap meer risico om in een sociaal isolement terecht te komen (Foley, 2004; Jehoel-Gijsbers, 2004; Pikoleit Thomsen, 2006).Het laatste deel van het model (inter-persoonlijke communicatie) laat rijpe cam meisjes wederom zien dat algemeen verstandelijk gehandicapten en mensen met een complexe handicap minder belang hechten aan inter-persoonlijke communicatie en daar minder gebruik van maken dan licht verstandelijk gehandicapten.Alle gevonden effecten zijn namelijk van zeer klein significantieniveau (p 0,02; p 0,001).
Slechts voor openheid en emotionele stabiliteit is een negatief verband gevonden en voor extraversie een positief verband.
Volgens De Klerk (2007:100) 4 hebben huishoudens zonder handicap een groter besteedbaar inkomen dan huishoudens met een ernstige lichamelijke handicap.


[L_RANDNUM-10-999]