HP kan, maar is daartoe niet verplicht, Gebruikersinzendingen van tevoren controleren of elk gedeelte van deze Website waar Gebruikersinzendingen wordt ingediend monitoren.
Wij willen dat vermijden en geven u daarom hier een aantal voorbeelden van dingen die niet toegestaan zijn in onze hier beschreven Policy voor chat gay frankrijk acceptabel gebruik.Voor meer informatie over het imvu ontwerpprogramma, waarmee je items creëert voor de verkoop via de imvu catalogus, klik hier.Post, de beste Android-games om je reflexen te testen post.P G behoudt zich het recht voor om inzendingen en/of gebruikers te blokkeren of te verwijderen wanneer zij vaststelt dat deze (a) beledigend, lasterlijk of obsceen, (b) frauduleus, bedrieglijk of misleidend, (c) in strijd met een auteursrecht, handelsmerk of een ander intellectueel eigendomsrecht van een.Wij kunnen deze informatie gebruiken, samen met de informatie die u ons tijdens het registratieproces op de site of anderszins verstrekt, om u informatie te sturen die voor u van belang kan zijn in overeenstemming met onze privacyverklaring.Deze Voorwaarden en alle hierbij toegekende rechten en licenties kunnen door u niet worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen zonder beperkingen door HP worden toegekend.Wanneer u een inzending indient, gaat u akkoord met het volgende: uw inzending is origineel, zorgvuldig, door u gemaakt, en geen imitatie; u bent op dit moment een bonafide gebruiker van het (de) in uw inzending genoemde product(en) van P G en uw inzending weerspiegelt.Privacy, het gebruik van de websites van P G is ook onderworpen aan.Wij nodigen u uit om deze Website voor persoonlijke en zakelijke doeleinden te gebruiken wanneer u producten en diensten van HP koopt voor gebruik in uw bedrijf Toegestaan Gebruik.Als een of meer van de hierin genoemde voorwaarden in strijd zijn met de aanvullende voorwaarden die zijn beschreven op enige website van P G, dan gelden de aanvullende voorwaarden.De informatie op deze Website verwijst mogelijk naar producten, programma's of diensten die in uw land niet beschikbaar zijn.HP maakt en vereist geen gebruik van handelsmerksymbolen, bijschriften of steunbetuigingen bij HP handelsmerken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.Door het indienen van een Gebruikersinzending verleent u HP een onomkeerbare, eeuwigdurende, overdraagbare, niet-exclusieve, volledig betaalde, wereldwijde, royaltyvrije licentie (waarvan op meerdere niveaus sublicenties worden kunnen worden afgegeven) voor het volgende: Het gebruiken, distribueren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, publiekelijk uitvoeren en in het openbaar.HP behoudt zich het recht voor om deze Website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.Indien u kopieën maakt van enig onderdeel of materiaal van deze Website, verzoeken wij u met klem pc support chat gratis om alle HP auteursrechtvermeldingen en andere vermeldingen van eigendomsrecht zoals die op deze Website voorkomen daarbij te behouden.HP respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en wij vragen van u om dat ook te doen.
HP beheert deze Website vanuit haar vestiging in Palo Alto, Californië.
U gaat ermee akkoord dat alle kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicaties die HP u elektronisch toezendt, voldoen aan de wettelijke eis dat de betreffende communicaties schriftelijk zijn.
Wij kunnen daarop reageren door u een e-mail te sturen of door kennisgevingen te posten op deze Website.Derhalve zijn sommige van de bovenstaande disclaimers en beperkingen van de aansprakelijkheid mogelijk niet op u van toepassing.Klik hier of in de onderstaande inhoudsopgave voor de volledige gebruiksvoorwaarden.PES 2015: welk voetbalspel wint de wedstrijd?U heeft het recht om HP handelsmerken te gebruiken in tekst om eerlijk en accuraat te verwijzen naar HP, haar producten en diensten, mits u zich daarbij aan de onderstaande richtlijnen houdt.Alle meningen, adviezen, verklaringen, diensten, aanbiedingen, of andere informatie vervat in inzendingen die tot uitdrukking zijn gebracht of beschikbaar gesteld op de sites zijn die van de respectievelijke auteur(s) of distributeur(s) en niet die van.HP is niet verantwoordelijk voor enige vorm van verlies, diefstal of beschadiging van welke vorm dan ook van een Gebruikersinzending.Welkom op de website van HP Inc.Inwoners van Californië kunnen de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van de California Department of Consumer Affairs schriftelijk bereiken op 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 of telefonisch op (916) or (800) of voor slechthorenden op TDD (800) of TDD.Ook is uw inzending gedaan zonder dat er enig voorafgaand voordeel aan u werd aangeboden of de verwachting werd gewekt van een eventueel toekomstig voordeel, met uitzondering van de mogelijkheid om uw inzending te gebruiken voor promotionele doeleinden van.Indien een bepaling uit deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig wordt bevonden, gaat u ermee akkoord dat de rechtbank de intenties van HP en uzelf zoals vastgelegd in de bepaling poogt uit te voeren en dat de overige bepalingen in deze Voorwaarden onverkort van kracht.

In bepaalde gedeelten van deze Website (bijvoorbeeld chatrooms, beoordelingen en waarderingen van klanten, community- en supportforums) kunt u feedback geven, informatie verstrekken, data invoeren, tekst invoeren, software, muziek, geluiden, foto's, afbeeldingen, video's uploaden, berichten of andere Materialen achterlaten (samen 'Gebruikersinzending' genoemd).
Op deze Voorwaarden is de wetgeving van de staat Californië van toepassing zoals toegepast op overeenkomsten die volledig zijn opgesteld, afgesloten en uitgevoerd in Californië door ingezetenen van Californië, ongeacht uw werkelijke woonplaats of de vestigingsplaats van uw bedrijf.


[L_RANDNUM-10-999]