Namelijk; de talloze Rederijks-kamers der Nederdietse steden, in de middeleeuwen, waar onder wezen werd de belangrijkheid in oorsprong aangaande de natuurlijke afstamming van de Nederdietse spraak.
Want U bent reeds, anders gediplomeerd.
Den (1985) 'Die doppelte Negation im Afrikaans und ihre Herkunft.
Die gemeenschap hadden we toch al lang, en wordt hier soms stiekem eventjes gepleit voor het verkavelings-Vlaams?Ieder rechtgeaarde Nederlandstalige heeft het Afrikaans reeds lang in zijn hart gesloten als volwaardige zuster/dochtertaal zonder te wachten op een politieke Taaluniebeslissing die er mits genoeg aandringen toch komen zal!Het zogenaamde Hof-Vlaams -zoals hij het noemt- was alleen een beter bewaard gebleven geschreven Standaardtaal uit de gebieden die dichter lagen bij de brongebieden van de aloude Standaardtaal.Toen het geheim toch dreigde uit te lekken heeft het complot als de wiedeweerga een alternatief bedacht dat zo zot is dat elk weldenkend mens er de lachstuipen van krijgt, maar dat prima als bliksemafleider werkt: Hietbrink.Verder nog kort iets over het Maleis: de Maleise dating chat kamers gratis "mythe" betrof in deze discussie alleen de kwestie of de multipele ontkenning van het Afrikaans ook met het Maleis te maken heeft.Creolentalen zijn een voorbeeld van het convergentiemodel.Dis aan hom te danke dat ek nog lewe.Hoeven taalkundig logische woorden beteugeld te worden door het Groene boekje of de Dikke Vandale, zelf onderling niet altijd op de zelfde lijn zittend?De benaming creolertalen lijkt mij juister dan creolentalen, maar volgens de nieuwe spelling moet het toch wel creoolse talen zijn, wat logischer is dan creolentalen (het meervoud van het eerste lid van de samenstelling met het tweede lid talen- in het meevoud, is er teveel.En waarom al die eeuwen daar niets mee gedaan?Pa en Ma of Pa en zijn vrienden.Ik ken dan ook het woord zuiderkruis, maar het woord zuidertaal is mij onbekend en ik adult video chat mobiel weet ook niet wat ik me daarbij moet voorstellen, evenmin trouwens als bij noordertaal, oostertaal en westertaal.Johan Nijhof - 12/01/04 Het ontbreken van vermelding daarvan in Van Dale ten spijt, is wentelwiek wel degelijk van Vlaamse komaf.En dat U zelve nu maar eens goed doordrongen van dit nieuws mogen worden.Ik hoop dat de heer Johan Nijhof zo beleefd zal willen zijn mij te laten "uitspreken" en te wachten met zijn dwaze "kluchtjes" (waaraan hij hopelijk-voor-hem zelf niet gelooft) tot ik de voldoende onderbouwde nieuwe stelling heb uiteen gezet in een volgende bijdrage.Dat vinden ze dan maar.
Rudolph Deyl tevens doet ook mee aan het voor of tegen spel om het Zuidafrikaans op te nemen in de Nederlandse taalunie.
Notitie van de redactie: Natuurlijk maakt Taalschrift geen deel uit van welk complot dan ook.Heerlijk te lezen postings.Laten we term zuster, broeder,neven of nichtentalen nu eens voorgoed over boord smijten.Ik kom tot mijn slot conclusie: Peter Kleiweg is in een van de vallen gelopen van de dwaas (dwazen ) en zijn redeneringen dat, als je helder en concreet reageert op een dwaas er waarschijnlijk niet beter op wordt.Meewarig glimlachen en vanuit de hoogte pijlen afschieten is niet zo fraai te noemen.Mensen weten niet wat ze weggooien.Johan Nijhof - 23/12/03 Niet al mijn conclusies zijn polemiek met de stellingen van de heer Vermeulen.Mijheer Peter Kleiweg alstublieft?Ek weet nie of dit ook in julle koerante was nie, maar van verlede week af was dit vanaf Woensdag - Saterdag in die Volksblad oor wat hier gebeur.Hietbrink overkomt sinds anno 1980 precies het zelfde.Van meet af aan verbaasde mij de Vlaamse claim, dat Vlaams zoveel dichter bij het Afrikaans zou liggen en Vlamingen dus een rol gespeeld moesten hebben bij de vorming van het Afrikaans.
Leest u nu liever eens iets over historisch taalvergelijkend onderzoek en de rol van het Sanskrit daarin, dan is de kans aanwezig dat de hersenspinsels in de stofnesten onder het schedeldak de wijk nemen.
Buiten mijn slordigheid hier dan ook nog een bewijs van mijn ogeschooldheid en misaanslag op het toetsenbord.


[L_RANDNUM-10-999]